info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

پروژه ها

درزگیری آسفالت(بزرگراه ها و خیابان ها)

  • اتوبان تبریز(کارفرما: وزارت راه و شهرسازی)
  • اتوبان قم
  • اتوبان قزوین
  • جاده خاوران(کارفرما:شهرداری منطقه 15)
  • اتوبان یادگار(کارفرما:شهرداری تهران)
  • اتوبان همت(کارفرما:شهرداری تهران)