info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

پوشش اپوکسی100% جامد

پوشش اپوکسی100% جامد APG-PIPE -10289

  مصارف :

حفاظت از خوردگی سازه ها،لوله ها،اتصالات،نقاط جوش و.... در

سطوح فلزی مدفون در خاک

سطوح فلزی مغروق در آبهای شور یا شیرین

تجهیزات نیروگاهی،پتروشیمی و پالایشگاهی

سطوح فلزی در معرض انواع مواد شیمیایی اسیدی،بازی و محلولهای نمکی