info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید|

رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید APG-PFEP–2125

  

  مصارف :

پوشـش مناسـب جهـت محافظـت سـازه هـای فلـزی در محیـط هـای دریایـی و میـدان هـای نفتـی نظیـر کـف و بدنـه کشـتیها، اسـکله هـا، خطـوط لولـه، مخـازن آب غیـر شـرب ، برجهـای خنـک کننـده، دریچـه هـای سـد.