info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

رنگ ترافیک اکریلیک|

رنگ ترافیک اکریلیک APG-PFAC–7010

  

  مصارف :

خط کشی سطوح بتنی و آسفالتی در جاده ها، پیاده رو ها ، باند فرودگاه ها، پارکینگ ها و ... 

پوشش نمای بیرونی ساختمان ها 

رنگ آمیزی جداول