info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

ماستیک درزگیر بیتومن رابر گرم اجرا

ماستیک درزگیر بیتومن رابر گرم اجرا APG-CRACKSEAL-HM1000

  مصارف :

پرکردن ترکهای سطحی در خیابانها و جاده های درون و برون شهری،باند فرودگاهها،پارکینگ طبقاتی

آب بندی و پوشش دهی کلیه ترکها و درزهای ایجادشده در آسفالت به جهت حفظ آسفالتهای قدیمی

درزبندی کلیه سازه های بتنی و سطوح آسفالته

درزبندی کانالها و سازه های آبی

به عنوان یک چسب گرم جهت چسباندن قطعات فلزی، بتنی و چوبی