info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

ماستیک درزگیر بیتومن رابر سرد اجرا|

ماستیک درزگیر بیتومن رابر سرد اجرا APG-SEAL-CA

   مصارف :

تعمیر و آب بندی نشتی ها،حتی در سطوح مرطوب

چسب برای انواع عایق های سقف  شامل عایق های بر پایه APP  ,SBS

آب بندی همپوشانی ها ،اتصالات و درزها در گوشه های سقف و دودکش

پرکردن درزهای انبساط و اتصالات بتنی و فلزی