info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

گروت ساختمانی منبسط شونده بر پایه سیمان با مقاومت بالا

گروت ساختمانی منبسط شونده بر پایه سیمان با مقاومت بالا APG-GROUT-001

    مصارف :

قابل استفاده جهت گروت ریزی تسطیح و پر نمودن گودیها در:

زیر صفحه ستون

فونداسیون ماشین آلات

حفرات،شکافها و گودالها

زیر ریل جرثقیل

ستون های پیش ساخته