گروت اپوکسی با مقاومت فشاری بالا APG-HB-GROUT

    مصارف :

ترمیم سطوح بتنی معیوب

محکم نمودن پایه های سبک قابل نصب در سطوحHEAVY DUTY

پرکردن درزهای انبساطی در زیر کفپوشهای یکپارچه

پرکردن فضای موجود بین سطوح فلزی و سطوح بتنی

بعنوان خمیر کاشت میلگرد