info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

ملات ترمیمی و آببند کننده بتن

ملات ترمیمی و آببند کننده بتن APG-ASOCRET-IM

   مصارف :

 

ترمیم ترک های حاصل از جمع شدگی(SHRINKAGE)

پرکردن تخلخل ها و منافذ سطح بتن

پر کردن سوراخ های باقیمانده از عملیات تزریق

تسطیح سطوح و به حداقل رساندن مصرف APG-AQUAFIN-IC

ماهیچه کشی اتصالات و درزها جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع ضعف در سیستم آب بندی

پرکردن حفره بولت ها

پرکردن منافذ حاصل از قالب گیری