info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

ملات ترمیمی ریزدانه

ملات ترمیمی ریزدانه APG-ASOCRET105

   مصارف :

 

به منظور ملات ترمیمی جهت ترمیم و نگهداری سطوح بتنی افقی،عمودی و بالاسری و نیز برای پرداخت رویه سطح

قابل استفاده برروی سطح به عنوان بتن ،پلاستر و یا ETC

به عنوان ملات ماهیچه کشی

قابل استفاده به عنوان ملات ترمیمی و پرکننده خلل و فرج برای انواع سطوح بتنی

به عنوان ترمیم کننده لبه درزهای آسیب دیده

قابل مصرف بر سطوح بتنی و پلاسترهای سیمانی