info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

ماده افزودنی زودگیرنده کننده و کاهنده آب بتن، APG-BETOCRETE-E100

ماده افزودنی زودگیرنده کننده و کاهنده آب بتن، APG-BETOCRETE-E100

    مصارف :

بتن ریزی در هوای سرد

بتن سازه ای و غیر سازه ای

بتن ریزی در بزرگراه ها

لوله ها و بلوکهای بتنی

بتن پیش ساخته و پیش تنیده

پل ها،تیرها،سقف ها، کف ها و ...

تمام بتن ریزیهایی که قالب برداری سریع و یا بارگزاری زود هنگام برروی بتن مدنظر میباشد