info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

رزین تزریقی پلی یورتان الاستیک دو جزئی

رزین تزریقی پلی یورتان الاستیک دو جزئی APG-AQUAFIN– P4 ME

   مصارف :

جهت آب بند نمودن و اتصال الاستیک ترک های باریک ، درزها و تخلخل های ایجاد شده در ساخت

بتن ، سنگ های طبیعی یا آجرها

برای آب بندی پارکینگ ها ، مخازن بتنی ، تونلها ، درزهای اجرایی

جهت آب بندی دائمی درزها و ترکهای دارای نشتی آب در تکامل با APG-AQUAFIN-P1