info@apgfars.com
86082775
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 شب
 

رزین تزریقی فوم ساز پلی اورتان-تک جزئی- واکنش دهنده با آب

رزین تزریقی فوم ساز پلی اورتان-تک جزئی- واکنش دهنده با آب APG-ASOPUR-1K

   مصارف :

تزریق در ترک ها و درزهای حاوی آب در بتن،مصالح بنایی و خاک

متوقف کردن و نشت آب از ترکها، درزها و غیره

تحکیم سنگریزه ها و خاک

تثبیت خاک و انکرینگ

پیش تزریق در زمینهای ماسه ای و سنگ های ترک خورده

برای توقف نشت آب در پوشش سطح بتنی تونل و دیوارهای دیافراگمی